موفقیت چشمگیر سینمای ایران در جشنواره بین المللی فیلم داکا

تصاویر | نماز طلب باران در روستای سیوجان
سینمای ایران در پانزدهمین جشنواره بین المللی فیلم داکا، موفق به دریافت پنج جایزه شد.

تصاویر | نماز طلب باران در روستای سیوجان