خطر فرونشست زمین در پنج منطقه تهران

تصاویر | نزاع و غارت در مکزیک در اعتراض به افزایش شدید بهای بنزین
شهروندان پایتخت‌نشین طی چند هفته گذشته، شاهد نشست زمین در چندین نقطه از تهران بودند و این اتفاقات زنگ خطر فرونشست زمین در کلانشهر تهران را بلندتر از گذشته به صدا درآورد.

تصاویر | نزاع و غارت در مکزیک در اعتراض به افزایش شدید بهای بنزین