موضع ترامپ درباره تغییر رژیم کشورها

تصاویر | ناوشکن پیشرفته سهند در آستانه رونمایی
تسنیم نوشت: یک مجله آمریکایی نوشت که ترامپ در تشریح سیاست خارجی دولت خود تاکید کرده است واشنگتن دیگر به دنبال تغییر رژیم سایر کشورها نخواهد بود.

تصاویر | ناوشکن پیشرفته سهند در آستانه رونمایی