«نیلگون مینا»؛ ترکیب شعر و دکلمه‌ای زنانه

تصاویر | مسن‌ترین جراح جهان در آستانه ۹۰ سالگی | او روزانه تا ۴ جراحی انجام می‌دهد
آلبوم موسیقی «نیلگون مینا» با اشعار و دکلمه میناسادات امیرآفتابی منتشر شد.

تصاویر | مسن‌ترین جراح جهان در آستانه ۹۰ سالگی | او روزانه تا ۴ جراحی انجام می‌دهد