توئیت سفیر انگلیس در تهران ساعاتی پیش از احضار شدنش به وزارت خارجه

تصاویر | مرکز نگهداری فرزندان شهدای جنگ با داعش در بغداد
سفیر انگلیس در تهران ساعاتی پیش از احضار شدنش به وزارت خارجه در پست توئیتری خود بر تعهد انگلستان در منطقه و برجام تاکید کرد.

تصاویر | مرکز نگهداری فرزندان شهدای جنگ با داعش در بغداد