باب دیلن دست به قلم شد / متن سخنرانی برنده نوبل ادبیات آماده است

تصاویر | مرمت خانه جلال آل‌احمد و سیمین دانشور
به گفته سازمان‌دهندگان جایزه نوبل، باب دیلن متن سخنرانی خود را برای ارائه در مراسم رسمی اهدای جایزه نوبل آماده کرده است.

تصاویر | مرمت خانه جلال آل‌احمد و سیمین دانشور