واگذاری دو جزیره مصر به عربستان

تصاویر | مراسم ختم دنیا فنی‌زاده و هنرمندانی که حضور داشتند
ایرنا نوشت: دولت مصر روز پنجشنبه 9 دی ماه، توافقنامه مرزی را که بر اساس آن جزایر مورد مناقشه «تیران» و «صنافیر» در دریای سرخ به عربستان سعودی تعلق می گیرد، تصویب کرد و آن را برای تایید به پارلمان مصر فرستاد.

تصاویر | مراسم ختم دنیا فنی‌زاده و هنرمندانی که حضور داشتند