از احتمال پرواز شی ناشناخته آسمان تهران از بام یک خانه تا حمله تند کیهان به مطهری/پربازدیدهای ۲٨دی

تصاویر | مخفیگاه مهاجم باشگاه شبانه ترکیه
در ۲٨دی‌ماه، همچنان اخبار تیراندازی دیروز پدافند هوایی به شی پرنده ناشناخته پربازدید بود.

تصاویر | مخفیگاه مهاجم باشگاه شبانه ترکیه