شهرک‌های صنعتی، تخصصی شود

تصاویر | مانور زلزله در آق‌قلا گلستان
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور تولید گفت: تخصصی کردن شهرک های صنعتی یک استراتژی موفق و صحیح و آینده نگرانه است زیرا آینده از آن این نوع شهرک های صنعتی است.

تصاویر | مانور زلزله در آق‌قلا گلستان