نخستین سالانه اجراهای بینارشته‌ای تهران در سالن مستقل

تصاویر | قلعه لک‌لک‌ها در ۱۰۰ کیلومتری زنجان
محمد مساوات، سمانه زندى‌نژاد، پویان باقرزاده، احمد سلگی، مهدی ساکى، رضا کولغانى، ماکان اشگوارى، بهرنگ صمدزادگان، على پناهى، گلرخ نفیسی و پانته‌آ آرمانفر هنرمندان حاضر در نخستین سالانه اجراهای بینارشته‌ای تهران هستند.

تصاویر | قلعه لک‌لک‌ها در ۱۰۰ کیلومتری زنجان