نمایندگان: به ولله کمتر از 5 میلیون حقوق می‌گیریم/گاهی صدهزار تومان نداریم به یک مستمند کمک کنیم

تصاویر | قطع‌ درختان بلوط در جاده یاسوج – اصفهان
روزنامه اعتماد در گزارشی به حواشی پیش آمده بر سر اظهارات محمود صادقی درباره حقوق 17 تا 21 میلیونی نمایندگان پرداخته است.

تصاویر | قطع‌ درختان بلوط در جاده یاسوج – اصفهان