قطار باری چین در راه تهران است

تصاویر | فصل نیلوفرهای آبی در تالاب انزلی
ایرنا نوشت:معاون بهره برداری و سیر و حرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد ظهر دیروز دومین قطار باری چین با 41 کانتینر 40 فوتی از منطقه «اینچه ئون» به طرف تهران حرکت کرد.

تصاویر | فصل نیلوفرهای آبی در تالاب انزلی