درخواست چین از کره جنوبی درباره استقرار سامانه موشکی آمریکا

تصاویر | فرو نشست زمین در میدان معلم
ایرنا نوشت: «وانگ یی وزیر» امور خارجه چین از کره جنوبی خواست برنامه آرایش سامانه پیشرفته موشکی تاد آمریکا در شبه جزیره کره را که تهدیدی برای چین محسوب می شود، لغو کند.

تصاویر | فرو نشست زمین در میدان معلم