برخورد وزارت ارشاد با قانون‌شکنی در قراردادهای نشر

تصاویر | عیادت وزیر کار و وزیر صنعت از مصدومان انفجار معدن آزادشهر
معاون امور فرهنگی وزیر ارشاد ضمن اشاره به بروز پدیده‌های نوظهور در عرصه اقتصاد نشر بر لزوم توجه بیشتر به این حوزه تاکید کرد.

تصاویر | عیادت وزیر کار و وزیر صنعت از مصدومان انفجار معدن آزادشهر