کشف تریاک در فرودگاه امام

تصاویر | طبیعت برفی شهرستان الشتر
ماموران گمرک فرودگاه امام خمینی(ره) موفق به کشف یک کیلو و 690 گرم تریاک از یک بسته پستی شدند.

تصاویر | طبیعت برفی شهرستان الشتر