نمونه عکسی مبارزه با قاچاق در دولت روحانی

تصاویر | صف طولانی فرانسوی‌های کانادا برای مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری
دولت یازدهم توسط گمرک در جهت مبارزه با قاچاق برآورد کرده که تا پایان سال جاری پایانه های گمرکی مجهز به 19 دستگاه ایکس ری جهت بازبینی کالاهای ورودی خواهند شد.

تصاویر | صف طولانی فرانسوی‌های کانادا برای مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری