پیام تسلیت وزیر علوم در پی در گذشت وزیر دولت بازرگان

تصاویر | صف طولانی خرید بلیط آخرین سخنرانی اوباما در هوای سرد آمریکا
وزیر علوم، در پی درگذشت دکتر علی شریعتمداری، وزیر فرهنگ و آموزش عالی دولت بازرگان پیام تسلیتی صادر کرد.

تصاویر | صف طولانی خرید بلیط آخرین سخنرانی اوباما در هوای سرد آمریکا