تصاویر | مدرسه علمیه ۵۰۰ ساله در گرگان

تصاویر | ستاد انتخابات کشور افتتاح شد
مدرسه علمیه عمادیه گرگان، ساخته شده در اواخر دوره تیموری و بویژه اوایل دوره صفویه (حدود ۵۰۰ سال پیش) با متراژ ۱۵۵۰متر و در ضلع شرقی مرکز محله درب نو در بافت قدیم واقع شده است.

تصاویر | ستاد انتخابات کشور افتتاح شد