پیشنهاد روسیه برای فروش پدافند هوایی به سوریه

تصاویر | سال نوی ایزدی‌های عراق
ایرنا نوشت: روسیه اعلام کرد که برای فروش سامانه های پدافند هوایی به سوریه آمادگی دارد و این جنگ افزارها دفاعی بشمار می رود که نقض کننده مصوبات شورای امنیت سازمان ملل نیست.

تصاویر | سال نوی ایزدی‌های عراق