«بازار تهران» فرو می‌رود؟/ فرونشست‌های زمین، نشانه چیست؟

تصاویر | سازه تازه کشف شده زیر میدان امام (ره) اصفهان
تسنیم نوشت: منطقه‌ بازار تهران در طول دست‌کم ۱۰ سال گذشته، بیش از پیش شاهد تخریب‌، گودبرداری‌ و ساخت‌وسازهای فراوان بوده است و حدود ۱۰ روز پیش نیز زمین در بازار تهران دوبار فرونشست، بطوریکه یک مسئول میراث فرهنگی از بسته شدن قنات‌های منطقه‌ ۱۲ تهران خبر داده است.

تصاویر | سازه تازه کشف شده زیر میدان امام (ره) اصفهان