سنگ‌تمام تراکتوری‌ها برای علی‌دایی

تصاویر | زنان شکارچی در ژاپن
تماشاگران تبریزی سرمربی نفت تهران را به شدت تشویق کردند.

تصاویر | زنان شکارچی در ژاپن