فیلم | صحبت‌های جنجالی امیر آقایی | سیمرغ تا جایی برای من مهم بود که …

تصاویر | زلزله ۵.۱ ریشتری خنج فارس و خساراتی که وارد کرد
امیر آقایی در گفتگو با برنامه اینترنتی فریدون جیرانی گفت: آن کسی که باعث شد من و شما با هم کار نکنیم باید پاسخگو باشد.

تصاویر | زلزله ۵.۱ ریشتری خنج فارس و خساراتی که وارد کرد