عرضه مرغ پیر از ۲۰ دی ممنوع شد

تصاویر | ریزش زمین در خیابان مولوی | اسکان شهروندان در ۳ هتل
تسنیم نوشت: در راستای اجرای طرح کاهش سن کشتار مرغ و برای بهبود کیفیت این محصول، مرغداران در صورت عرضه مرغ با سن بیشتر از “۶۸ هفته” از تاریخ ۲۰ دی سال جاری به بعد جریمه می‌شوند.

تصاویر | ریزش زمین در خیابان مولوی | اسکان شهروندان در ۳ هتل