اتصال ۵۵۰ میلیون کاربر به ۵جی تا سال ۲۰۲۲

تصاویر | رژه جشن شکرگزاری نیویورک‎ با حضور بالون‌های عروسکی غول‌پیکر
تا سال 2022 بیش از 550 میلیون کاربر در جهان به شبکه نسل پنجم موبایل / 5G متصل خواهند بود.

تصاویر | رژه جشن شکرگزاری نیویورک‎ با حضور بالون‌های عروسکی غول‌پیکر