«هفت» تا بعد از انتخابات پخش نمی‌شود/ خداحافظی با بهروز افخمی

تصاویر | رونمایی تویوتا از یک ربات پوشیدنی برای کمک به افراد ناتوان و سالمند
برنامه سینمایی «هفت» تا بعد از انتخابات پخش نمی شود و بعد از آن هم با تیم جدید کار می کند.

تصاویر | رونمایی تویوتا از یک ربات پوشیدنی برای کمک به افراد ناتوان و سالمند