اسماعیلی و برزای: کی گفته شانس قهرمانی نداریم؟

تصاویر | رقابت‌های لیگ اسنوبرد
دو جوان خوب استقلال‌‌؛ فرشید و بهنام. آن‌ها که مثل برادر هستند ساعتی مهمان ما بودند.

تصاویر | رقابت‌های لیگ اسنوبرد