عکس | مبارزه مردان فیل‌سوار در روز ملی فیل‌های تایلند‌ی

تصاویر | رضا صادقی فرزندخوانده‌اش را در آغوش گرفت
مبارزه مردان فیل سوار در شهر باستانی آیات تایای در آیین روز ملی فیل در تایلند برگزار شد.

تصاویر | رضا صادقی فرزندخوانده‌اش را در آغوش گرفت