تصاویر | شالیزارهای فریدونکنار؛ میزبان قوهای سیبری

تصاویر | دیدار امین‌زاده با خلیفه ارامنه تهران
در چهارمین سال مهاجرت زمستانه قوهای سیبری به شهر فریدونکنار در مازندران، بیش از ۸ هزار قو در شالیزارهای روستای ازباران ساکن شدند.

تصاویر | دیدار امین‌زاده با خلیفه ارامنه تهران