چالش جدید بازنده انتخابات!

تصاویر | دومین روز از مسابقات رالی خاورمیانه در شیراز
حواشی کتاب خاطرات هیلاری کلینتون با نام «چه اتفاقی افتاد؟» و تمسخر کتاب توسط ترامپ، این بازنده انتخابات امریکا را با تیتر «آب گرفتگی» سوژه سایت کگل کرده است.

تصاویر | دومین روز از مسابقات رالی خاورمیانه در شیراز