کارنامه تجارت خارجی ایران در سال ۱۳۹۵

تصاویر | دوئل ارتش عراق و نیروهای داعش‌ در جنگ تک‌تیراندازها
گمرک ایران کارنامه تجارت خارجی کشور در سال ۱۳۹۵ را منتشر کرد.

تصاویر | دوئل ارتش عراق و نیروهای داعش‌ در جنگ تک‌تیراندازها