حمله ضاربان سکه‌های تقلبی به پژوهشگر میراث فرهنگی با پنجه بوکس و چاقو

تصاویر | دستگیری فروشندگان زن و مرد مواد مخدر در مشهد
ایلنا نوشت: اوایل هفته گذشته یک پژوهشگر میراث فرهنگی توسط ضاربان سکه‌های تقلبی مورد ضرب و جرح قرار گرفت.

تصاویر | دستگیری فروشندگان زن و مرد مواد مخدر در مشهد