رفع موانع پیش روی رسانه‌ها روند توسعه استان‌ را تسریع می دهد

تصاویر | در خانه میرزا کوچک‌خان جنگلی قدم بزنید
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی گفت: بی‌شک اگر بتوانیم موانع پیش روی رسانه‌ها را از میان برداریم روند توسعه استان‌مان با سرعت بیش‌تری پیش خواهد رفت.

تصاویر | در خانه میرزا کوچک‌خان جنگلی قدم بزنید