نوجوانان زیر ۱۶ سال «برج سکوت» را نخوانند

تصاویر | در حوالی نوروز | جشنی از ایران باستان در کردستان
رمان سه جلدی «برج سکوت» با نگاهی متفاوت به مسئله اعتیاد و مبتلایان به آن روانه بازار کتاب شده است.

تصاویر | در حوالی نوروز | جشنی از ایران باستان در کردستان