عذرخواهی وزیر نیرو به گویش ترکی

تصاویر | درخشانی، جمشیدی، فرخ‌نژاد و قاسم‌خانی در نشست فیلم خوب، بد، جلف
ایسنا نوشت:‌وزیر نیرو به گویش ترکی از اهالی روستای نینج_ تازه کند عذرخواهی کرد.

تصاویر | درخشانی، جمشیدی، فرخ‌نژاد و قاسم‌خانی در نشست فیلم خوب، بد، جلف