شیوه‌نامه جدید جذب معلمان اعلام شد / توضیحاتی درباره لهجه، بیماری‌ها و تبعیض جنسیتی

تصاویر | خشک‌شدن دریاچه عباس‌آباد و بیرون آمدن عمارت دوره صفویه از زیر آب
مهر نوشت: وزارت آموزش و پرورش در واکنش به انتقاداتی که نسبت به شیوه نامه جذب معلمان وجود داشت اصلاحاتی را انجام داد.

تصاویر | خشک‌شدن دریاچه عباس‌آباد و بیرون آمدن عمارت دوره صفویه از زیر آب