عربستان چطور در مقابل ایران عقب نشست؟

تصاویر | خداحافظی هواداران چاپه کوئنسه با قهرمانانی که دیگر نیستند
ایسنا نوشت: نشست روز گذشته سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) فارغ از اثرگذاری که بر قیمت نفت داشت، صحنه دیپلماسی پنهان ایران و عربستان بود.

تصاویر | خداحافظی هواداران چاپه کوئنسه با قهرمانانی که دیگر نیستند