تعویق کارگاه آموزشی استاد یونانی در ایران

تصاویر خارق‌العاده از اولین برف طی ۴۰ سال گذشته در صحرای بزرگ آفریقا
برگزاری سومین کارگاه آموزشی جشنواره تئاتر فجر که قرار بود با حضور مدرسی از یونان برگزار شود، به تعویق افتاد.

تصاویر خارق‌العاده از اولین برف طی ۴۰ سال گذشته در صحرای بزرگ آفریقا