روحانی انگشتان دست خود را به چه معنا بالا برد؟

تصاویر | حضور روحانی در وزارت کشور برای ثبت‌نام انتخابات
ایسنا نوشت: پس از 4 سال از دولت یازدهم و گذشت اولین دوره از ریاست جمهوری، حسن روحانی بار دیگر خود را برای انتخاب از سوی مردم در معرض کاندیداتوری قرار داد.

تصاویر | حضور روحانی در وزارت کشور برای ثبت‌نام انتخابات