از ماجرای رفاقت محمدرضا شجریان و شهرام ناظری تا اجحاف صداوسیما در حق هنرمندان

تصاویر |حال و هوای بازار وکیل شیراز باحضور مسافران نوروزی
شهرام ناظری از تفاوت فضای موسیقی قبل و بعد از انقلاب گفت و از شرایط فعلی صداوسیما انتقاد کرد.

تصاویر |حال و هوای بازار وکیل شیراز باحضور مسافران نوروزی