رفتن شیخ اکبر هاشمی به وقت شامگاه 19 دی

تصاویر | جماران در شام غریبان رحلت آیت الله هاشمی | سوگواری فرزندان
ایسنا نوشت:خبر، پیش و بیش از همه، بهت‌آور بود؛ سوژه از متن جدا، حاشیه از “متن” تهی. مجموعه ای از اندوه و حیرت و بیشتر؛ آمیخته با هراسی سنگین. “چون همگان تنها رفت چنان‌که تنها آمده بود، از شکم مادر”، به قانون حیات. اکبر هاشمی بهرمانی مشهور به هاشمی رفسنجانی شامگاه یکشنبه مورخ 19 دی ماه 1395 درگذشت.

تصاویر | جماران در شام غریبان رحلت آیت الله هاشمی | سوگواری فرزندان