رتبه استان کردستان در دفع بهداشتی و تصفیه فاضلاب دو برابر میانگین کشوری است

تصاویر | جلسه نقد و بررسی فیلم لاک قرمز
رییس سازمان برنامه و بودجه استان کردستان همچنین گفت: در حالی که جمع آوری بهداشتی فاضلاب شهری در سطح کشور 45 درصد است این نسبت در سطح استان بیش از 91 درصد یعنی دو برابر میانگین کشوری است و این نشان می دهد استان کردستان نسبت به سایر نقاط کشور در شرایط بسیار مطلوبی قرار دارد.

تصاویر | جلسه نقد و بررسی فیلم لاک قرمز