همه‌چیز از یک پیشنهاد بی‌شرمانه آغاز می‌شود/ پرونده‌ای درباره آزار جنسی در فوتبال ایران

تصاویر | جلسه مجمع تشخیص | گفتگوی ناطق‌نوری و حداد و حضور جنتی و جلیلی
فوتبال پایه جایی است که زیربنای فوتبال هر کشور در آن ساخته می‌شود و دنیا این حقیقت را باور دارد که فوتبال و فوتبالیست را باید از سن کم و در آکادمی‌ها و مراکز فوتبال پایه ساخت.

تصاویر | جلسه مجمع تشخیص | گفتگوی ناطق‌نوری و حداد و حضور جنتی و جلیلی