این همه حساسیت درباره نرخ ارز به سود اقتصاد کشور است؟

تصاویر | جلسه علنی مجلس | از مذاکرات نمایندگان زن تا حلقه به دور رئیس مجلس
محسن جلالپور در کانال تلگرامی خود نوشت:درباره نوسان های اخیر نرخ ارز دلایل زیادی مطرح می شود اما کم تر شنیده ایم به تحلیل های بنیادین هم توجه لازم صورت گیرد.

تصاویر | جلسه علنی مجلس | از مذاکرات نمایندگان زن تا حلقه به دور رئیس مجلس