پوپولیست تنها

تصاویر | جاده‌های برفی اردبیل و تلاش برای بازگشایی راه‌های روستایی
رویکرد خشن واشنگتن به ایران هیچ کمکی به حل منطقه آشفته خاورمیانه نمی‌کند. این رویکرد با نادیده گرفتن واقعیت های جاری تنها می‌تواند به آتش ناآرامی‌ها دامن بزند. ممکن است عربستان و رژیم اسرائیل از این محمل برای خود زمان بخرند ولی در درازمدت آنها نیز دچار زیان خواهند شد.

تصاویر | جاده‌های برفی اردبیل و تلاش برای بازگشایی راه‌های روستایی