میزان ارزآوری بنگاه‌های اقتصادی شهرک‌های صنعتی چقدر است؟

تصاویر | تیوپ‌سواری در گردنه اسدلی
مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران گفت: صدور ضمانت نامه از طریق صندوق ضمانت سرمایه گذاری نسبت به سال قبل دو برابر افزایش یافته است.

تصاویر | تیوپ‌سواری در گردنه اسدلی