ارتش عراق وارد شمال موصل شد

تصاویر | تیراندازی در فرودگاه فلوریدا با حداقل ۵ کشته
ایرنا نوشت: نیروهای عراقی برای اولین بار از زمان اشغال موصل موفق شدند شامگاه جمعه برای بازپس گرفتن این شهر از اشغال داعش، وارد موصل شوند.

تصاویر | تیراندازی در فرودگاه فلوریدا با حداقل ۵ کشته