سهم کالاهای سرمایه‌ای، واسطه‌ای و مصرفی در واردات

تصاویر | تونل اسرارآمیز نگهداری خودروهای قدیمی در عمق ۳۰ متری زمین
گمرک ایران در گزارشی تفصیلی سهم کالاهای سرمایه ای،واسطه ای و مصرفی از کل واردات کشور را در هشت ماهه سال جاری اعلام کرد.

تصاویر | تونل اسرارآمیز نگهداری خودروهای قدیمی در عمق ۳۰ متری زمین