ایران فروش نفت به شرکت‌های دولتی هند را ۴۰ درصد گران کرد

تصاویر | توزیع هدایای آموزش و پرورش در مناطق زلزله‌زده خراسان‌
هفته نامه صدا نوشت: با هندی‌ها چه کنیم؟ این سوال، تنها مختص به شرایط فعلی نیست، روزهایی که وزارتخانه‌های نفت و انرژی ایران و هند اختلافاتشان را بر سر توسعه میدان گازی «فرزاد B» علنی کرده‌اند. برای پاسخ بهتر می‌توان از دو دهه قبل‌تر شروع کرد.

تصاویر | توزیع هدایای آموزش و پرورش در مناطق زلزله‌زده خراسان‌