باشگاه ترکیه‌ای از 800 هزار یوروی بادآورده‌اش نوشت!

تصاویر | تمهیدات روس‌ها برای مقابله با فصل سرما
سایت باشگاه ترکیه‌ای ریزه اسپور با هیجان خبر غرامت حدودا 800 هزار دلاری‌شان از پرسپولیس را تائید کرد.

تصاویر | تمهیدات روس‌ها برای مقابله با فصل سرما