ستاد غرضی در انتخابات ریاست جمهوری چند میلیون تومان هزینه کرده بود؟

تصاویر | تمرین شاگردان کی‌روش در غیاب پرسپولیسی‌ها
ایسنا نوشت: مسئول ستاد انتخابات سیدمحمد غرضی با اشاره به هزینه‌های انتخاباتی این ستاد در سال ۹۲، اظهار کرد: در انتخابات ۹۲ ستاد آقای غرضی ۵۹ میلیون تومان هزینه کرد و این هزینه را نیز شخصاً پرداخت کرد.

تصاویر | تمرین شاگردان کی‌روش در غیاب پرسپولیسی‌ها